**Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với trang web dự báo thời tiết của chúng tôi. Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư này để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thông Tin Thu Thập:

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

3. Bảo Mật Thông Tin:

4. **Cookie và Công Cụ Theo Dõi:**
– **Cookie:**
– Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cung cấp thông tin chính xác hơn.
– **Quản lý Cookie:**
– Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt để kiểm soát việc sử dụng cookie theo mong muốn của mình.

5. **Chia Sẻ Thông Tin:**
– **Không Chia Sẻ Bất Kỳ Bên Thứ Ba Nào:**
– Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ pháp luật.

6. **Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba:**
– **Không Chịu Trách Nhiệm:**
– Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của những trang web này.

7. **Thay Đổi Chính Sách:**
– **Thông Báo Thay Đổi:**
– Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của chúng tôi.

8. **Liên Hệ Chúng Tôi:**
– **Câu Hỏi và Phản Ánh:**
– Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ trên trang web.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.